Kallelse till extra bolagsstämma i Handicare Group AB (publ) den 31 mars 2021

På begäran av Savaria (Sweden) AB (under namnändring från Goldcup 26098 AB), org.nr 559268–4137 (”Savaria”), som efter fullföljande av sitt kontanta offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Handicare Group AB (publ), org.nr. 556982-7115 (”Handicare”), kontrollerar mer än 90 procent av totalt antal aktier och röster i Handicare, kallas aktieägarna i Handicare härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 mars 2021.
Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *