Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB

Aktieägarna i Confidence International AB, org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.

Tidpunkt:               Fredag den 7 maj 2021, klockan 10.00

Plats:                      Confidence International AB, Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.
ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 29 april 2021, och

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Confidence International AB, Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, eller per

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *