Kallelse till extra bolagsstämma i B3 Consulting Group AB (publ)

Aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), 556606-3300, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 april 2021.
Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Bolagets extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande och den som inte är aktieägare har således inte rätt att deltaga.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *