Kallelse till årsstämma i TF Bank AB

Aktieägarna i TF Bank AB (”TF Bank” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 4 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
Anmälan, m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *