KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TECTONA CAPITAL AB (publ)

Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr: 556713-3672, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021.

För att begränsa smittspridningen har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas via poströstningsförfarande, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller tredje man.

Anmälan och rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per den 27 april 2021 (avstämningsdagen), samt ha anmält sitt deltagande vid stämman genom att utöva sin rösträtt i enlighet med instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan på det sätt som

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *