Kallelse till årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ), org.nr 556789-7557 (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Svar på de eventuella frågor från aktieägare som kan inkomma i förväg via post eller e-post, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *