Kallelse till årsstämma i Spermosens AB (publ)

Aktieägarna i Spermosens AB (publ), org.nr 559179-0380, kallas härmed till årsstämma onsdag den 12 maj 2021 kl 13.00.
På grund av covid-19 genomförs årsstämman endast genom förhandsröstning. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är sammanställd. Inför årsstämman kan aktieägare skicka in frågor till John Lempert jsl@spermosens.com fram till och med den 3 maj 2021, med skriftligt svar från bolaget senast den 7 maj 2021.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *