Kallelse till årsstämma i Simris Alg AB (publ)

SIMRIS ALG AB (PUBL)
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Simris Alg AB (publ), org. nr 556841-9187, kallas till årsstämma fredagen den 7 maj 2021.

Enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftar till att minska risken för smittspridning hålls stämman utan något fysiskt möte och det är alltså inte möjligt för ägarna att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan ägarna skicka in sina röster till stämman i förväg genom så kallad poströstning.

Aktieägare som önskar rösta inför stämman måste vara införda som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *