Kallelse till årsstämma i Poolia AB (publ)

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2021.

Med anledning av covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska dels vara införd i den av

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *