Kallelse till årsstämma i Peab AB

Aktieägarna i Peab AB (publ) (org.nr 556061-4330, säte: Båstad) kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021.
Med anledning av risken för spridning av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras genom poströstning med stöd av tillfälliga regler. Möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman finns därmed inte.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

För att en aktieägare ska ha rätt att genom poströstning delta vid bolagsstämman ska denne:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021,
· dels senast

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *