Kallelse till årsstämma i ObsteCare AB

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ), org. nr 556670-3038, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2021.

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligen sammanställt.

Anmälan och deltagande
För att ha rätt att genom poströstning delta i årsstämman ska aktieägare

i. senast den 16 april 2021 vara införd i den

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *