Kallelse till årsstämma i Nordnet AB (publ)

Aktieägarna i Nordnet AB (publ), org. nr 559073-6681, (”Bolaget” eller ”Nordnet”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.
Styrelsen har på grund av den pågående corona-pandemin beslutat att genomföra årsstämman som en stämma med enbart poströstning i enlighet med 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det innebär att stämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning på sätt som anges närmare under rubriken

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *