Kallelse till årsstämma i Medicover AB (publ)

Aktieägarna i Medicover AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 559073-9487, kallas till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

För att motverka spridning av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Medicover AB (publ) välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 29

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *