Kallelse till Årsstämma i Karo Pharma Aktiebolag

Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr. 556309-3359 (“Karo Pharma”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 21 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
 

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman genom

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *