Kallelse till årsstämma i IVISYS AB (publ)

Aktieägarna i IVISYS AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 kl. 13:00 på IVISYS ABs lokaler på Siktgatan 2, 162 50 Vällingby. Inregistrering inleds kl. 12:45.
Deltagande

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 mars 2021, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 25 mars 2021, till adress IVISYS AB, Siktgatan 2, SE-162 50 Vällingby eller per e-post till stamma@ivisys.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *