Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)

Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ) kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats onsdag den 7 april, 2021. För mer detaljerad information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman nedan.

Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)
Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) (”Latour”), org.nr 556026-3237, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021.

Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *