Kallelse till Årsstämma I Image systems AB (publ)

Aktieägarna i Image Systems AB (publ), 556319-4041, kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2021,
· dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *