Kallelse till årsstämma i HANZA Holding AB (publ)

Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748–8399 (”HANZA”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2021.

I syfte att minska risken för spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt på förhand genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas.

En presentation av VD Erik Stenfors och CFO Lars Åkerblom som omfattar verksamhetsåret 2020 samt beslutspunkter på årsstämman kommer att publiceras på HANZAs webbsida, www.hanza.com, fredag

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *