Kallelse till årsstämma i Gomero Group AB (publ)

Aktieägarna i Gomero Group AB (publ), 556623-4976, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdag den 19 maj 2021.

Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset (COVID-19)
Mot bakgrund av risken för spridning av COVID-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen med stöd av bestämmelserna i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags och föreningsstämmor har Gomero Group beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare och i förekommande fall ombud utövar sin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *