Kallelse till årsstämma i Freja eID Group AB (publ)

Aktieägarna i Freja eID Group AB (publ), org.nr 556587-4376, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021.
Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 6 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *