Kallelse till årsstämma i Ferronordic AB (publ)

Aktieägarna i Ferronordic AB (publ) (”Bolaget”) kallas till årsstämma den 12 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin kommer Bolagets årsstämma 2021 att hållas utan fysiskt deltagande i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Eftersom det inte kommer att finnas något möte med möjlighet att rösta fysiskt eller ställa frågor till bolagsrepresentanter uppmanar Ferronordic AB aktieägare att delta genom förhandsröstning via post eller e-mail.

Då någon

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *