Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org. nr 556026-3666, håller årsstämma den 29 april 2021 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till årsstämman sker från kl 15.30.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN 
Rätt att delta i Christian Berner Tech Trade AB:s årsstämma har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 april 2021 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 22 april 2021, helst före kl 16.00. Anmälan görs per post till Christian Berner Tech Trade AB, attention: Torbjörn

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *