Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

Aktieägarna i BrainCool AB (publ), org.nr. 556813-5957 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 15 april 2021, kl 11.00 på Medicon Village, Scheelevägen 14, i Lund (lokalen Bioforum byggnad 406).

På grund av fortsatta restriktioner i samband med Covid-19 kommer försiktighetsåtgärder vidtas i samband med stämman. Stämman kommer att hållas så kort som möjligt och det kommer inte heller att serveras någon förtäring i samband med stämman.

Styrelsen har vidare beslutat att aktieägare före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post (s.k. poströstning) som ett alternativ till

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *