Kallelse till årsstämma i Bambuser AB

Aktieägarna i Bambuser AB (556731–3126) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.
Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning. Information om beslut på stämman kommer att offentliggöras den 29 april 2021, efter att utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska:

· dels vara upptagen som aktieägare i

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *