Kallelse till årsstämma i Backaheden Fastighets AB

Aktieägarna i Backaheden Fastighets AB, org. nr. 559263-8240, kallas härmed till årsstämma den 13 april 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.
Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

· Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 april 2021,

· Dels senast den 7 april 2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Backaheden Fastighets AB, Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *