KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASARINA PHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ), org.nr 556698-0750, kallas härmed till årsstämma den 21 april 2021 kl. 10.00 i Erik Penser Banks lokaler, Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 09.30.
Med anledning av rådande covid-19-pandemi uppmanas aktieägare att antingen ta tillvara på möjligheten att poströsta eller att rösta via ombud. Aktieägare kommer att kunna ta del av verkställande direktörens presentation i efterhand på bolagets hemsida.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *