Kallelse till årsstämma i AddLife AB (publ)

Aktieägarna i AddLife AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556995-8126, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021,
· dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *