Kallelse till årsstämma 2021

Aktieägarna i Nolato AB (publ), org. nr. 556080-4592, kallas härmed till Nolatos årsstämma tisdagen den 4 maj 2021.
Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.
 
Information om årsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 4 maj 2021.
 
Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *