Kallelse till årsstämma 2021 i Eltel AB

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (org.nr 556728-6652) (“Eltel”) kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021 klockan 16.00.
Åtgärder med anledning av covid-19-pandemin

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19-pandemin och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare, har Eltels styrelse beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning på förhand.

Aktieägarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen före årsstämman. Dessa ska vara

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *