Kallelse till 2021 års årsstämma i MTG

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till årsstämman tisdagen den 18 maj 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.

Information om de vid årsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 18 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.
En intervju med MTGs styrelseordförande David Chance och en

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *