Initiator Pharma föreslår riktad och fullt garanterad företrädesemission på totalt 60 MSEK för att expandera med ny särläkemedelsindikation- leds av de långsiktiga investerarna Linc och Adrigo

Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma för att besluta om ett förslag som möjliggör en kapitalresning om totalt 60 miljoner kronor i syfte att finansiera breddningen av Initiator Pharmas kliniska pipeline med det egenutvecklade kliniska programmet – IPTN2021 – riktat mot en särläkemedelsindikation inom svår neuropatisk smärta, trigeminusneuralgi. Styrelsens förslag till den extra bolagsstämman är att besluta om en riktad nyemission om cirka 30,0 miljoner kronor och en fullt garanterad

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *