Inission har beviljats undantag från obligatorisk budplikt på Enedo aktier

Den 16 februari 2021 meddelade Enedo Oyj (publ) att man kommit överens om en omfattande refinansiering av sina skulder på totalt 8,6 MEUR. I samband med refinansieringen kommer dessutom lån på 3,3 MEUR att skrivas av (”låneavskriving”). För att slutföra låneavskrivningen och för att säkerställa kontinuiteten i Enedos verksamheten och för att genomföra omställningsprogrammet, avser Enedo att genomföra en företrädesemission (”Företrädesemissionen”) och en riktad emission (”Riktade Emissionen”) till vissa nya investerare (gemensamt kallade ”Emissionerna”), totalt cirka 12 MEUR.

Enedo har

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *