Information om emission och tilldelning

SCANDINAVIAN CREDIT FUND I AB (publ)
Scandinavian Credit Fund I AB:s (“Emittenten”) emitterar Vinstandelslån i enlighet med Allmänna villkor och Informationsbroschyr som kommunicerats till investerare.Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om sju (7) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period – nedan kallad Tranchbenämning. Med Likviddatum avses datum för när likviden ska vara Emittenten till handa.

Genom den emission som stängt per den 1 mars 2021, har lånet sänkts med 9 491 843 SEK från nominellt 3 413 163 739 SEK till 3

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *