Information om emission och tilldelning

NORDIC FACTORING FUND AB (publ)
Nordic Factoring Fund AB:s (“Emittenten”) emitterar Vinstandelslån i enlighet med Allmänna villkor och Informationsbroschyr som kommunicerats till investerare.Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om fyra (4) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period – nedan kallad Tranchbenämning. Med Likviddatum avses datum för när likviden ska vara Emittenten till handa.

Genom den emission som stängt per den 1 mars 2021, har lånet höjts med 29 146 235 SEK från nominellt 749 084 609 SEK till 778 230 844

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *