Information avseende Acrinovas beslut om att införa två nya aktieslag

Extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) beslöt idag den 1 mars 2021 att införa två nya aktieslag, en serie A-aktier samt en serie B-aktier. Nuvarande utestående aktier kommer vara aktier av serie A och nya aktier av serie B kommer emitteras genom fondemission. Efter verkställande av fondemissionen kommer de tidigare existerande 20 647 535 aktierna utgöras av A-aktier, envar med tio (10) röster, medan de nya 20 647 535 aktierna utgörs av B-aktier, envar med en (1) röst. Avstämningsdag för att få rätt att erhålla de nya B-aktierna till sina VP-konton/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *