Inbjudan till presentation av Thunderful Groups bokslutskommuniké 2020

Thunderful Group inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 24 februari 2021, kl. 08.30 CET.
Bokslutskommunikén för år 2020 presenteras och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen. En inspelad version av presentationen kommer även finnas tillgänglig på Thunderful Groups hemsida.  Presentationen kommer att hållas på engelska. Bokslutskommunikén publiceras kl. 07.30 den 24 februari 2021.

Närvarande:
Brjann Sigureirsson, VD
Anders Maiqvist, CFO

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46 856642692
UK:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *