Hoodin AB (publ) tillförs cirka 870 KSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1

Hoodin AB (publ) (”Hoodin” eller “Bolaget”) meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 133 846 teckningsoptioner, motsvarande cirka 3,6 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 133 846 aktier till lösenpriset 6,50 SEK. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Hoodin cirka 870 KSEK före emissionskostnader.
” Det känns så klart tråkigt att TO1 inte nyttjades till en högre grad. Att covid-19 innebar ett års framflyttade av Medical Device Regulation gjorde att vi hade en

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *