Handicare ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

Savaria (Sweden) AB (under namnändring från Goldcup 26098 AB) (”Savaria”), ett helägt dotterbolag till Savaria Corporation, förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Handicare Group AB (publ) (”Handicare” eller ”Bolaget”) ovillkorat den 4 mars 2021. Savaria kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Handicare och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.
Styrelsen för Handicare har idag, på begäran av Savaria, fattat beslut om att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *