Gigger Group AB (Publ) lämnar bud att förvärva 100% i influencerbolaget Collabs AB med syfte att stärka sin marknadsposition inför internationell lansering

Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) har idag lämnat ett bud (”Erbjudandet”) om att förvärva samtliga aktier i det högteknologiska plattformsbolaget för influencermarknaden, Collabs AB (“Collabs”). Ett förvärv av Collabs är strategiskt och ingår i en övergripande marknadsplan och förväntas stärka Giggers position på den internationella marknaden inom gig-ekonomin samt ge en stark plattform för fortsatt tillväxt globalt. Erbjudandet innefattar en köpeskilling om cirka 57,5 mkr som erläggs genom riktad emission av maximalt 35 962 006 nya B-aktier i Gigger. Erbjudandet är villkorat av att

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *