Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 1

Som tidigare har kommunicerats har HUBSO Group AB (“Bolaget”) beslutat att tilldela tolv (12) teckningsoptioner av serie TO 1 till Bolagets befintliga aktieägare för varje hundra (100) ägda aktier per avstämningsdagen den 3 mars 2021 som delvis kompensation för tidigare genomförd riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner med teckningslikvid om 5 MSEK.  Bolaget meddelar i detta sammanhang att första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 1 är fastställd till den 25 mars 2021.

Befintliga aktieägare erhöll, för varje hundra (100) innehavda aktier i Bolaget i den av Euroclear

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *