FOREX Banks bokslutskommuniké 2020

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:
Bokslutskommuniké januari-december 2020           

FOREX Banks resevalutaverksamhet har påverkats kraftigt i hela Norden av konsekvenserna av coronapandemin. Under året har statliga stöd till följd av pandemin haft en positiv påverkan på resultatet om 105 mkr.
Fjärde kvartalet 2020 (Fjärde kvartalet 2019)
Rörelseresultatet minskade till -48 (7) mkr  
Återföring av periodiseringsfonder uppgår till 96 (30) mkr
Resultat efter skatt ökade till 54 (27) mkr
Rörelseintäkterna minskade till 177 (279) mkr
Räntenettot

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *