FlowScanner uppvisar mycket goda resultat vid utvärdering hos stor Nordamerikansk massabrukskoncern

En av Nordamerikas största massabrukskoncerner genomför sedan i januari i år en tre månader lång utvärdering av Mantex FlowScanner på ett av sina bruk. Redan efter knappt två månaders löpande användning har det aktuella bruket kunnat notera kostnadsbesparingar på minst 200 000 USD per månad bara på kokningsprocessen. Besparingarna är ett resultat av att Mantex FlowScanner gör det möjligt att minska kemikalieanvändning samtidigt som råvaran utnyttjas mer effektivt.
”Förbättringen rör bara ett av processtegen och har vida överstigit kundens förväntningar”, säger Max Gerger, vd för Mantex som

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *