Flaggningsmeddelande i EcoRub AB (publ)

Den tidigare kommunicerade kvittningsemissionen (pressmeddelande 2021-02-26 klockan 10:51) kommer att ha följande påverkan på ägarandelarna i EcoRub.
Genom den riktade kvittningsemissionen tillförs Svante Larsson 27 247 342 st aktier, Larssons tidigare innehav uppgick till 12 305 069 st aktier. Efter kvittningsemissionen kommer således Larssons innehav i EcoRub att uppgå till 39 552 411 st aktier vilket innebär 21% av aktierna tillika med rösterna i bolaget.

Kvittningsemissionen innebär inte att någon eller några andra aktieägare över- eller underskrider gränsvärdena.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *