Finansförbundets remissyttrande: Sundare och mer rättvis konkurrens på marknaden

Finansförbundet välkomnar regeringens förslag om en reglerad marknad för gräsrotsfinansiering – crowdfunding, samt hårdare tag mot penningtvätt och även finansiering av terrorism.
Finansförbundet ställer sig positivt till de möjligheter som gräsrotsfinansiering innebär och anser att en reglering av marknaden bidrar till en sundare och mer rättvis konkurrens mellan de finansiella aktörerna på finansmarknaden.– En ökad konkurrens inom den finansiella sektorn har positiva effekter för den ekonomiska tillväxten och finansbranschens innovationsförmåga. Men det får inte ske på olika villkor. Vi

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *