Fastpartner förvärvar nyproducerad fastighet i centrala Gävle

Fastpartner har förvärvat fastigheten Alderholmen 13:2 i Gävle för en köpeskilling om
384 MSEK efter avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om
cirka 9 500 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 22,5 MSEK.

Fastigheten ligger i centrala Gävle i närhet till stationen och de attraktiva utvecklingsområden Gävle Strand och Godisfabriken. Fastigheten är nyproducerad och består främst av vård- och kontorsytor. Största hyresgästen är Region Gävleborg som har etablerat Gävles största vårdcentral med viss sjukhusverksamhet i fastigheten. Exempel på

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *