Fantasma Games AB (publ) är godkända för handel på Nasdaq First North efter genomförd unitemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Fantasma Games AB (publ) (”Fantasma” eller ”Bolaget”) erhöll idag den 18 mars 2021 ett godkännande för listning på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag är

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *