Everysport Media Group förvärvar 50% av Klövern Padel och lanserar Every Padel

Everysport Media Group AB (publ.) (ESMG) har idag ingått avtal om att förvärva 50% av aktierna i Klövern Padel AB (Klövern Padel). Köpeskillingen uppgår till 24,25 MSEK och består dels av en kontant del (3,0 MSEK), dels en aktiedel av nyemitterade aktier i ESMG (vederlagsaktierna) (21,25 MSEK). Säljare är strategiskt viktiga personer som genom transaktionen blir aktieägare i ESMG. 50% av Klövern Padel ägs av fastighetsbolaget Klövern vars ägande förblir oförändrat. ESMG och Klövern lanserar därmed gemensamt en ny strategi för fortsatt expansion samtidigt som ett namnbyte på Klövern Padel till

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *