Ersättning för nekat avverkningstillstånd i fjällnära skogar

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2021 att 365 miljoner kronor tillförs Skogsstyrelsen för ersättning till skogsägare som nekas avverkningstillstånd i fjällnära skogar. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Efter att mark- och miljööverdomstolens domar om ersättning för nekat avverkningstillstånd i fjällnära skogar vann laga kraft 2020 har antalet ansökningar om avverkning i fjällnära skogar ökat kraftigt. En stor del av dessa ansökningar nekas på grund av höga naturvärden. Det innebär att kostnaderna för ersättning till

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *