Emission av nya aktier i Thunderful Group AB har registrerats hos Bolagsverket

I enlighet med det tidigare offentliggjorda förvärvet av samtliga utestående aktier i Headup GmbH har 446 250 aktier i Thunderful Group AB emitterats till ett teckningspris per aktie om 56,80 SEK per aktie.
Det totala antalet utestående aktier i Thunderful Group AB efter registrering av emissionen hos Bolagsverket uppgår till 68 976 918. Genom emissionen har aktiekapitalet i Thunderful Group AB ökat till 689 769,18 SEK.

För vidare information avseende förvärvet, vänligen se tidigare lämnade pressmeddelanden daterade den 24 februari 2021 samt den 15 mars 2021.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *