Embracer Group slutför förvärven av Aspyr, Easybrain och Gearbox Entertainment

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Embracer Group AB (“Bolaget” eller “Embracer Group”) och dess dotterföretag ingick den 3 februari 2021 avtal om förvärv av Aspyr, Easybrain och Gearbox Entertainment, vilket offentliggjordes genom pressmeddelanden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *